IK Politikası

Elvan Gıda İnsan kaynakları yönetimi, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla;

  • Gerekli insan kaynağının sağlanması,
  • Personel istihdamı eğitimi ve geliştirilmesi,
  • Politika oluşturma,
  • Planlama,

Örgütleme, ve organizasyon Yönlendirme faaliyetlerini içeren rehber bir departmandır.

ELVAN GIDA SANAYİ  VE TİCARET A.Ş  İK POLİTİKALARI

Şirketin insan kaynakları politikaları ise 6 ana başlık altında toplanmış durumdadır:

  • Verimlilik 
  • Nitelikli işgücünü gruba kazandırma
  • Çalışanları geliştirme
  • Organizasyonu sistematize etmek
  • Adil ücretlendirme
  • Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu muhafaza etmek